Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności/Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. X

Twój koszyk produktów: 0 - suma: PLN

BuyMP3.pl – Tylko legalne pliki!

Gatunki muzyczne:

Zobacz także:

Płać przelewami

Płatności 24

Pay Pal

mTransfer

Nasze serwisy

Rzetelna firma

Regulamin i zasady zakupu


Zasady zakupów w serwisie buymp3.pl (Regulamin zakupów)

 

Właścicielem serwisu pod nazwą buymp3.pl jest Wydawnictwo Muzyczne Folk, Robert Dorosz & Andrzej Kowalski, ul: Narocz 19, 02-678 Warszawa. Numer identyfikacji podatkowej 521-31-11-766, Regon: 016429430. Możesz się z nami skontaktować bezpośrednio odwiedzając naszą siedzibę, dzwoniąc pod wskazane numery telefonów, poprzez pocztę elektroniczną lub system "gadu-gadu". Wszelkie namiary znajdują się na niniejszych stronach internetowych w zakładce "Kontakt". Zapraszamy Was do przesyłania nam swoich opinii na temat działania naszego serwisu. Za każdy głos w tej sprawie z góry serdecznie dziękujemy.

Adres stacjonarny:

Wydawnictwo Muzyczne Folk, ul: Narocz 19, 02-678 Warszawa, Robert Dorosz, Andrzej Kowalski

Poczta elektroniczna:

sklep@buymp3.pl , sklep@folk.com.pl

Telefony:

22 853 14 53, 22 853 67 81

Komunikator internetowy "gadu-gadu"

Numer: 4192434

 

 1.

W niniejszym reguaminie właściciel serwisu (Wydawnictwo Muzyczne Folk z siedzibą jak powyżej) zwany jest odtąd umownie "buymp3.pl" a każdy z jego użytkowników (osoba przeglądająca zamieszczone treści bądź dokonująca zakupów) zwana jest "Użytkownikiem". Serwis internetowy buymp3.pl umożliwia odpłatne korzystanie z utworów słowno muzycznych, fonogramów - zakup tych utworów w postaci plików mp3 o jakości nie gorszej jak 256 kb/s przez Użytkowników.

2.

Buymp3.pl zamieszcza w serwisie utwory słowno muzyczne bądź utwory słowno muzyczne z obrazem (teledyski, videoclipy) zwane w dalszej częsci regulaminu "Utworem", które sa przedmiotem sprzedaży na rzecz użytkownika. Utwory zamieszczone w serwisie nie naruszają praw osób trzecich, są zamieszczone w sposób legalny nie kolidujący z obowiązującym w Polsce ustawodawstwem, w szczególności z zapisami Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach pokrewnych. Do wszystkich utworów oryginalnych jak również nowych artystycznych wykonań (powszechnie zwanych cover version) Buymp3.pl posiada aktualne umowy licencyjne na podstawie których utwory te wprowadzane sa do obrotu na tym polu eksploatacji.

3.

Użytkownik ma prawo zapoznania się z udostępnionym fragmentem utworów poprzez bezpłatne odsłuchanie. Przygotowane próbki utworów nie mogą być żadną techniką powielane, kopiowane przez Uzytkownika.

4.

Uzytkownik ma prawo nabyć (dokonać zakupu) utwory zawarte w serwisie dla własnych potrzeb. Kupując utwór w serwisie buymp3.pl użytkownik zgadza się na przestrzeganie zasad obowiązujących w serwisie a opisanych w niniejszym regulaminie. Po dokonaniu zapłaty uzytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej e-mail link (odnośnik, hiperłącze) do pobrania utworu w formie spakowanego archiwum (zip lub rar) wraz z dokumentem zakupu (faktura). Po skutecznym pobraniu utworu link automatycznie przestaje być aktywny. Użytkownik dokonujący zakupu nie nabywa żadnych praw do utworu, autorskich, majątkowych, licencji. Użytkownik kupując plik z utworem słowno muzycznym nabywa jedynie prawo własności tego konkretnego egzemplarza pliku, który nabył do celów prywatnych, niekomercyjnych.

Użytkownik nabywa prawa do publicznego odtwarzania, prezentowania - pod warunkiem zawarcia stosownej odrębnej umowy licencyjnej z właściwą organizacją zbiorowego zarządzania prawami autorskimi i regulowania stosownych tantiem na rzecz artystów, kompozytorów, autorów, artystów wykonawców poprzez te organizacje. Dotyczy to organizatora danej imprezy masowej, na której utwory zakupiony w buymp3.pl mają być publicznie odtwarzane. Użytkownik nie nabywa prawa do, przenoszenia własności pliku na osoby trzecie. Użytkownik we własnym zakresie odpowiedzialny jest za sprzęt i oprogramowanie za pomoca którego będzie pobierał utwory zawarte w buymp3.pl

5.

Użytkownik ma możliwość zakupów (dodanie do koszyka, zapłata za utwory zawarte w koszyku poprzez transakcje bezgotówkowe - elektroniczne) w trzech róznych formach. Pojedyncze pliki, które wybierze, doda do koszyka, albumy autorskie Artystów lub gotowe, przygotowane przez buymp3.pl składanki (kompilacje różnych utworów, wielu Artystów) bądź poprzez system pakietów. Pakiety zawierają odpowiednio 25, 50 lub 100 utworów. W przypadku wybrania formy zakupu w postaci pakietu użytkownik może dodawać do pakietu tyle utworów ile przewiduje pakiet (25, 50, 100).

6.

Dokonanie zakupów w serwisie buymp3.pl jest możliwe tylko po zalogowaniu się do serwisu. Zalogowanie możliwe jest po podaniu prawdziwych danych niezbędnych do identyfikacji uzytkownika. Wymagane są imię i nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektroczninej (email). Pozostałe dane wymagane w serwisie sa opcjonalne. Uzytkownik odpowiada za prawidłość i prawdziwość podanych danych osobowych. Serwis buymp3.pl nie będzie przekazywał ani bezpłatnie ani odpłatnie osobom trzecim. Wyjątkiem są instytucje, które z litery prawa mają dostęp do takich danych (sądy powszechne, prokuratura, policja) na zasadach opisanych w stosowanych ustawach. Administratorem danych osobowych usługobiorcy - klienta (Uzytkownika) buymp3.pl jest Wydawnictwo Muzyczne Folk, ul: Narocz 19, 02-678 Warszawa. Dane te nie będą przekazywane żadnym innym podmiotom.

Wyjątkiem nr.1 jest przekazanie danych na rzecz dostawcy, przewoźnika, gdy w przypadku reklamacji buymp3.pl prześle zakupione pliki mp3 na nosniku fizycznym Użytkownikowi skłądającemu reklamację, gdy ta reklamacja jest uzasadniona i rozpatrzona pozytywnie.

Wyjątkiem nr.2 jest przekazanie tych danych podmiotowi realizującemu płatności za utwory (fonogramy) oferowane w sklepie buymp3.pl - firmie DialCom24 Sp.z.o.o. (Przelewy24.pl) z siedzibą ul: Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000306513, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy Poznań – VIII Wydz. Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 1 697 000 zł , NIP: 781-173-38-52.

7.

Użytkownik logując się do serwisu, rejestrując się w serwisie zezwala (ma taką możliwość) na przesyłanie mu informacji handlowych na temat nowych ofert w serwisie buymp3.pl zaznaczając odpowiednie opcje podczas rejestracji lub później w ustawieniach konta uzytkownika. Użytkownik w dowolnej chwili ma prawo zrezygnować z otrzymywania informacji handlowych, ofert oraz promocji sklepu buymp3.pl informując od tym obsługę sklepu. Dane kontaktowe podane zostały powyżej w niniejszym regulaminie oraz znajdują się w zakładce kontakt na stronie sklepu buymp3.pl 

8.

Użytkownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy dane dostępowe do swojego konta wobec osób trzecich.

9.

Użytkownik dokonując zakupu Utworu ma prawo do zapisania go na dysku urządzenia za pomocą którego go nabył jak również na płycie CD, DVD lub innym optycznym bądź mechanicznym nośniku danych (pamięci i dyski zewnętrzne, USB, Fire-Wire itp)  w celu odtwarzania w dowolnym miejscu i czasie dla własnych potrzeb. Korzystanie z plików z utworami zawartymi w serwisie a zakupionych przez uzytkownika może odbywac się tylko na zasadach opisanych w niniejszym regulaminie jak i na zasadach opisanych w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych z roku 1994 wraz z późniejszymi poprawkami i zmianami. Użytkownik nie nabywa prawa do dalszej odsprzedaży zakupionych w sklepie buymp3.pl plików z utworami słowno muzycznymi, słownymi, muzycznymi (fonogramami). 

 

Sposoby płatności:

Przelew elektroniczny zwykły (tradycyjny przelew bankowy)

Przelew elektroniczny za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych Przelewy24.pl (natychmiastowy)

Gotówka w siedzibie firmy 

Sposoby dostawy:

Tylko i wyłącznie poprzez pocztę elektroniczną (email) - link, hiperłącze, odnosnik do spakowanego archiwum rar, zip lub pokrewnego z plikami mp3 zaiwerającymi muzykę (utwory słowno muzyczne, słowne, muzyczne - fonogramy). Dostawa bezpłatna.

10.

Buymp3.pl ma zastrzega sobie prawo do zablokowania bądź usunięcia konta uzytkownika w przypadku gdy uzytkownik korzysta z serwisu lub zawartych w nim utworów, zakupionych utworów niezgodnie z niniejszym regulaminem oraz w/w ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

11.

Użytkownik dokonujący zakupów w serwisie buymp3.pl otrzyma drogą elektroniczną (poczta e-mail) fakturę VAT z tytułu kosztów zakupu. Wszystkie ceny podane w serwsie są cenami brutto - to znaczy, iż zawierają stosownej wielkości podatek od towarów i usług (vat). Wartość podatku jest określana na podstawie obowiązującej stawki vat w dniu zapłaty za utwory.

12.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości fakt, iż każda czynność wykonana przez niego w serwisie buymp3.pl, zakup utworów w serwisie buymp3.pl stanowi jego jego oświadczenie woli w formie elektrocznicznej zgodnie z postanowieniami kodeksu cywilnego (art. nr. 60)

13.

W przypadku tak zwanej siły wyższej niezawinionej przez Użytkownika uniemożliwiającej pobranie nabytych, opłaconych utworów Użytkownik ma prawo do reklamacji w buymp3.pl Użytkownik ma prawo do reklamacji w każdym przypadku gdy jego zamówienie z jakichkolwiek powodów nie jest zrealizowane zgodnie z oczekiwaniami lub jego jakość jest niezadowalająca. Reklamacji dokonuje się w dowolny najwygodniejszy dla użytkownika sposób, telefonicznie, pisemnie pocztą tradycyjną bądź pocztą elektroczniczną e-mail.  Wszystkie dane kontaktowe podane sa w zakładce Kontakt w serwisie buymp3.pl Serwis buymp3.pl nie ponosi odpowiedzialności za sposób przechowywania przez użytkownika zakupionych plików, ich skasowanie, uszkodzenie, poddanie świadomemu lub nieświadomemu przez użytkownika działaniu tak zwanych "wirusów", "złośliwego oprogramowania". Utrata bądź udzkoszenie plików przez użytkownika nie podlega reklamacji. W przypadku reklamacji uznanych za prawidłowe buymp3.pl dostarczy użytkownikowi link do ponownego pobrania plików bądź wyśle je bezpośrednio pocztą tradycyjną na płycie CD, DVD bądź pocztą elektroniczną. Dostawa utworów, których dotyczy uznana reklamacja odbywa się na koszt buymp3.pl

14.

Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych podanych przy reejestracji, ich modyfikacji, poprawie. Uzytkownik ma prawo do usunięcia w całości swoich danych osobowych co wiąże się z usunięciem założonego i zarejestrowanego w systemie konta. Usunięcie konta odbywa się przez buymp3.pl na podstawie wysłanego oświadczenia woli, w którym użytkownik zobowiązuje buymp3.pl do usunięcia konta. Konto uzytkownika w takiej sytuacji zostanie usunięte niezwłocznie lecz nie dalej niż 7 dni od daty otrzymania takiej prośby. Dane osobowe zostaną usunięte nieodwracalnie. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie buymp3.pl jest Wydawnictwo Muzyczne Folk z siedzibą jak wyżej.

15.

Buymp3.pl zastrzega sobie prawo do zmian cen, wprowadzania okresowych promocji jak równiez do czasowego wyłączenia serwisu łacznie z jego całkowitą likwidacją pod warunkiem umożliwienia pobrania wszelkich plików które w momencie dezaktywacji serwisu są opłacone przez użytkowników.

16.

Buymp3.pl jest serwisem posiadającym stosowne umowy z licencjodawcami, autorami, kompozytorami, zespołami muzycznymi lub solistami. Buymp3.pl respektuje zasady autorstwa. Jeśli którykolwiek z oferowanych plików jest wedle użytkownika obarczony wadami prawnymi ma on prawo poinformowac o tym buymp3.pl w celu jak najszybszego wyjaśnienia przez buymp3.pl ewentualnych nieprawidłowości. Buymp3.pl dokłada wszelkich starań aby podane dane autorskie (kompozytorzy, autorzy, nazwiska, nazwy zespołów itp) były prawidłowe. Jednakże z powodu braku możliwości wykluczenia tak zwanego błędu ludzkiego buymp3.pl prosi o informacje jeśli jakieś dane wedle wiedzy użytkowników są nieprawidłowe. Buymp3.pl po weryfikacji zgłoszenia dokona jak najszybszej korekty danych.

17.

Buymp3.pl dołoży wszelkich starań aby uzytkownik nie miał jakichkolwiek problemów z uzytkowanie serwisu, możliwością dokonywania zakupów, odsłuchiwaniem próbek itp. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń wszelkie nieporozumienia i spory będą rozwiązywane na drodze polubownej zawsze z korzyścią dla kupującego.

 

18.

Tryb postępowania reklamacyjnego. Reklamacje związane ze świadczeniem usług przez buymp3.pl oraz wszelkie pozostałe reklamacje związane z działaniem sklepu internetowego buymp3.pl klient (usługobiorca) może składać w następujący sposób: pisemnie na adres ul: Narocz 19, 02-678 Warszawa lub pocztą elektroniczną na adresy sklep@buymp3.pl, sklep@folk.com.pl oraz telefonicznie pod numery telefonów wskazanych w dziale "kontakt" na stronie www.buymp3.pl 

W trakcie składania reklamacji Usługobiorca, Klient sklepu buymp3.pl powinien podać wszelkie informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, daty występienia ewentualnych nieprawidłowości, danych jednoznacznie indentyfikujących osobę (bądź podmiot) dokonujący reklamacji. Wszelkie reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie jednakże nie później niż w ciągu 14 dni od daty ich przedstawienia - złożenia reklamacji.

Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec usługobiorcy - klienta - jeżeli sprzedany plik, pliki, albumy autorskie, albumy indywidualne, pakiety - mają wadę fizyczną (usterki plików mp3, zip, rar) bądź wady prawne (rękojmia) są określone przepisami prawa, w szczególności Kodemksem Cywilnym.

Wszystkie reklamacje będą rozpatrzone najdalej w ciągu 14 dni od momentu ich złożenia (patrz pkt. 18) z uwzględnieniem poszanowania wszelkich praw usługobiorcy - klienta i zawsze tak aby zadowolenie usługobiorcy - klienta było najwazniejsze. 

 

19.

Zgodnie z Ustawą z dnia 30 Maja 2014 roku o prawach konsumenta, konsumentowi - Użytkownikowi sklepu buymp3.pl nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy po uregulowaniu naleźności i dostarczeniu zakupionych treści cyfrowych (muzyka, utwory słowno muzyczne, słowne, muzyczne) oferowane w sklepie buymp3.pl dostarczane Użytkownikowi, które nie są zapisane na nośniku fizycznym - materialnym.

 

 

Życzymy udanych zakupów i miłej zabawy przy naszej muzyce.

Zapraszamy do kontaktu z nami i podzieleniem się opiniami, spostrzeżeniami, nowymi rozwiązaniami ułatwiającymi korzystanie z serwisu.

Pełna treść Ustawy z dnia 30 Maja 2014 o prawach konsumenta znajduje się pod adresem:

http://orka.sejm.gov.pl/proc7.nsf/ustawy/2076_u.htm

 

Wydawnictwo Muzyczne Folk.

 

Promowana płyta

Mejk

Na Parterze

Tylko 1 PLN !